top of page
Kulttuuritila 22:n vihreä logo, jossa numerot 22

Kulttuuritila 22 on turvallisempi tila

Turvallisempi tila on paikka, jonka tarkoitus on tarjota paikallaolijoille tunne fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tähän pyritään yhteisellä toiminnalla, jossa korostuvat toisia kunnioittavat ja tasavertaiset periaatteet.

 

Turvallisuuden tunne on subjektiivinen kokemus. Jokaiselle täysin turvallista tilaa ei voi luoda eikä luvata, mutta voimme luvata toimia siten, että tila tuntuu jokaiselle turvallisemmalta. Tämän toteutuminen jakautuu jokaisen tilaa käyttävän vastuulle. Jokainen Kulttuuritila 22:ssa toimiva henkilö sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. 

 

Turvallisemman tilan yhteiset periaatteemme

  • Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tilaa. Kunnioitamme itsemääräämisoikeutta. Emme kosketa toista kysymättä lupaa. Muistamme, ettemme voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydämme tilaa myös itsellemme tarvittaessa.

  • Jätämme pilkkaamisen, ivaamisen, halventamisen, syrjään sysäämisen ja muiden nolaamisen puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Pitäydymme ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.

  • Tiedostamme omat oletuksemme ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.

  • Annamme tilaa. Pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Emme jyrää muiden mielipiteitä ja annamme puheenvuoron toisille. Kunnioitamme myös toisten yksityisyyttä.

  • Kuuntelemme ja opimme. Otamme vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudumme jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

  • Kunnioitamme jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, emmekä kyseenalaista syitä tähän.

  • Käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muistamme, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytämme tarvittaessa sisältövaroituksia.

  • Kunnioitamme toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta. Emme arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Muistamme, että käytämme kieltä ja käsitteitä eri tavoin.  Kysymme tarkennusta epäselvässä tilanteessa väärinymmärrysten välttämiseksi.

  • Pyydämme anteeksi, jos olemme loukanneet tahallisesti tai tahattomasti muita.

 

Kulttuuritila 22:n toiminta on ehdottomasti syrjinnästä ja häirinnästä vapaata aluetta. Kaikki toimintaan osallistuvat sitoutuvat tähän. Jos periaatteet herättävät kysymyksiä, voit kysyä ja keskustella Kulttuuritila 22:n henkilökunnan kanssa periaatteista. Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä Kulttuuritila 22:n henkilökunnalle tai ilmoita asiasta lomakkeella tällä sivulla.

Ota yhteyttä

Kiitos viestistäsi!

bottom of page